ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία MY RADIO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (εφεξής η «Εταιρεία»), δραστηριοποιείται στον χώρο της ραδιοφωνίας και είναι δικαιούχος του συνόλου του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών του διαδικτυακού ιστότοπου www.myradio1046.fm (εφεξής ο «Ιστότοπος»).

Ο ιστότοπος παρέχει τις υπηρεσίες του στους επισκέπτες/χρήστες του με την αποδοχή από πλευράς τους των ακόλουθων όρων χρήσης. Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου. Η Εταιρεία δηλώνει στον επισκέπτη/χρήστη ότι λαμβάνει κάθε αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον ιστότοπο να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.

Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στον Ιστότοπο, ή τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας παρέχεται από αυτόν, δηλώνετε ότι ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Αυτή (η Υπηρεσία) αναγνωρίζετε ότι παρέχεται «ως έχει».

Η Εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα διόρθωσης, αφαίρεσης ή προσθήκης όρων και προϋποθέσεων οποιαδήποτε στιγμή. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις δύνανται να έχουν άμεση εφαρμογή. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών τακτικά. Η χρήση του Ιστοτόπου, ή οποιασδήποτε παρεχόμενης από τον Ιστότοπο υπηρεσίας, μετά την ανακοίνωση των τροποποιήσεων των όρων και των προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών αποτελεί αυτόματα ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, όπως κάθε φορά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις υπηρεσιών, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται στον Ιστότοπο (ενδεικτικά κείμενα, προγράμματα, γραφικά, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, βίντεο, απεικονίσεις παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ.) ανήκει στην Εταιρεία, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, και διατίθενται στον εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη αποκλειστικά για προσωπική χρήση.

Τα λογότυπα, οι επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο ανήκουν στην Εταιρεία και προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άδεια Χρήσης

Το περιεχόμενο, οι πληροφορίες και υπηρεσίες που περιέχονται στον Ιστότοπο προορίζονται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά,  και εν γένει εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών του Ιστότοπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε στοιχείου περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο που δεν ανήκει ή δεν ελέγχεται από την Εταιρεία, ακόμη και με τη μορφή συνδέσμων (links) ή άλλων τρόπων παραπομπής σε ιστοσελίδες τρίτων.

Αποθήκευση streaming ή άλλων media

Σε περίπτωση που οι επισκέπτες/χρήστες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming media, απαγορεύεται αυστηρά ή με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο αποθήκευση του stream σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλω ή εν μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου ήχου ή εικόνας (π.χ. wav, wma, mp3, mpeg κ.λπ.), που υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον. Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση (download) από τον Ιστότοπο σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων, animations, gifs, ήχων, εικόνων γενικώς, στατικών ή κινούμενων, εκτός εάν τούτο ρητά επιτρέπεται και στο μέτρο που αυτό ρητά επιτρέπεται από τον Ιστότοπο.

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης

H Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου που εμφανίζεται στον Ιστότοπο να χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, πληρότητα και αξιοπιστία . Σε καμία όμως περίπτωση η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται (ούτε από αμέλεια) για οιαδήποτε θετική ή/και αποθετική ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη από τη χρήση του Ιστότοπου και του εν γένει περιεχομένου του. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για πληροφορίες, ειδήσεις και στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στον Ιστότοπο και προέρχονται από τρίτους. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του Ιστότοπου παρέχονται από την Εταιρεία «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή έμμεση, από μέρους της Εταιρείας. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Ιστοτόπου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του Ιστότοπου ή των servers της θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Ιστότοπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server, μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο του. Κανένα μέρος του περιεχομένου του Ιστότοπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών/χρηστών κατόπιν δικής τους αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης της Εταιρείας.

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links) 

Η Εταιρεία δεν ελέγχει και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που τυχόν προσφέρονται από ιστοσελίδες τρίτων, στις οποίες ενδεχομένως ο Ιστότοπος να παραπέμπει μέσω «δεσμών» (links) ή διαφημιστικων banners (εφεξής οι «σύνδεσμοι»), ούτε εγγυάται προς τους χρήστες την καλή εκτέλεση στην παροχή υπηρεσιών ή/και πώληση προϊόντων, την ακρίβεια τυχόν πληροφοριών, την ποιότητα των τυχόν προσφερομένων υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και γενικά τη νόμιμη, καλόπιστη ή ηθική συμπεριφορά των τρίτων, προς τις ιστοσελίδες στις οποίες ενδέχεται να παραπέμπει ο Ιστότοπος με συνδέσμους. Οι ανωτέρω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του Ιστότοπου, ενώ οι ιστοσελίδες/δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την Εταιρεία, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Διαφημίσεις

Ο ιστότοπος περιέχει διαφημίσεις και προβολή υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των επισκεπτών/χρηστών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στον Ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

Υποχρεώσεις επισκεπτών/χρηστών

Οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του Ιστοτόπου και μόνο σύμφωνα με τους Όρους αυτούς. Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες Όρους, χρήσης του Ιστοτόπου, οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Εταιρεία για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

Οι επισκέπτες/χρήστες είναι υπεύθυνοι για την προμήθεια του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στον ιστότοπο και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων μερών (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παρόχου υπηρεσιών Internet).

Οι επισκέπτες/χρήστες, εφόσον τους παρέχεται τέτοια δυνατότητα από τον ιστότοπο, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο για τη μετάδοση οποιουδήποτε προσβλητικού, δυσφημιστικού και εν γένει μη σύννομου μηνύματος ή περιεχομένου. Οι επισκέπτες/χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω της ιστοσελίδας καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε αιτία που σχετίζεται με την μετάδοση μηνύματος ή περιεχομένου από τους επισκέπτες/χρήστες κατά τα ανωτέρω.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα  να ελέγχει το περιεχόμενο αναρτήσεων των επισκεπτών/χρηστών και να εμποδίζει χωρίς ειδοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση τη δημοσίευση υλικού παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, άσεμνου, ή οποιουδήποτε άλλου θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομο ή να εγείρει νομική ευθύνη. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα  (αλλά όχι την υποχρέωση), κατά την ανέλεγκτη κρίση της, να ελέγχει, εγκρίνει, απορρίπτει ή διαγράφει εκ των υστέρων περιεχόμενο που υποβάλλουν οι επισκέπτες/χρήστες στον ιστότοπο και οι αποφάσεις αυτές σε ουδεμία διαδικασία επανελέγχου υπόκεινται.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης που δημοσιεύει περιεχόμενο, δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι έχει την υποχρέωση το περιεχόμενο που υποβάλει και δημοσιεύει να μην παραβιάζει εμπορικά σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, και απαλλάσσει την Εταιρεία από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβής και οποιαδήποτε άλλο χρέος και εν γένει από οποιαδήποτε ευθύνη που σχετίζεται με τη  δημοσίευση στον Ιστότοπο του περιεχομένου που έχει υποβάλει.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι συμμορφώνεται με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο.  Παράνομο περιεχόμενο, σύμφωνα με την ορολογία της Σύστασης θεωρείται κάθε πληροφορία που δεν συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο ή το δίκαιο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Δεδομένου ότι στόχος της ως άνω Σύστασης είναι η αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο και επηρεάζουν τους καταναλωτές στην ΕΕ, ο Iστότοπος την εφαρμόζει αναλόγως στο μέτρο που τον αφορούν οι διατυπώσεις της και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ταχεία αφαίρεση ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης κάθε μορφής παράνομου διαδικτυακού περιεχόμενου που εκτίθεται στη Σύσταση (και αφορά ενδεικτικά την τρομοκρατία, την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, την παράνομη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, τις παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία καταναλωτών κ.λπ.), καθώς και μέτρα πρόληψης για την ανίχνευση αυτού.

Σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων χρήσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εκδιώξει άμεσα τον διαταράσσοντα από την επικοινωνιακή πλατφόρμα έως και να τον αποκλείσει οριστικά από κάθε προσφερόμενη υπηρεσία της, επιφυλασσόμενη για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί από τέτοια συμπεριφορά.

Λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη του Ιστότοπου.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα/όρος των παρόντων είναι ή καταστεί αντίθετο προς το νόμο ή άκυρο ή παύσει αυτοδικαίως να ισχύει, δεν θίγεται η ισχύς και η εγκυρότητα των λοιπών όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Εφαρμοστέος νόμος

Οι επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι όροι χρήσης υπόκεινται στους νόμους του ελληνικού κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών και του ιστοτόπου. Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του ιστοτόπου ή με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού, θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, οι διαφωνίες και τα σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.